Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat de erfpacht omlaag gaat, terwijl overal de prijzen van het onroerend goed stijgen. Maar de gemeente had met het circuit afgesproken, dat het bedrag van de erfpacht afgeleid wordt van het rendement dat gemaakt wordt op 10-jarige staatsleningen. De rentepercentages van de staatsleningen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor is de hoogte van de er...