PARKEERPLAATSEN Op grond van een verkeersonderzoek zou blijken dat er voldoende parkeerplaatsen zouden zijn voor avondopenstelling van de horeca. Door het gebruik van de parkeerplaatsen bij de haven door dagrecreanten is er dus sprake van dubbelgebruik. In de commissie Ruimte van 19 november betoogde John Dekkers als inspreker dat de bewoners uit de omgeving en van het Havengeb...