Bij participatie spelen vier elementen een rol: de maatschappelijke waarde, de aard van het onderwerp, wie speelt welke rol en duidelijke regels voor de procesgang. Complexe onderwerpen zijn zaken waarbij er sprake is van grote wijzigingen in de leefomgeving. In de notitie van het college wordt aangegeven hoe het college en raad met deze zaken om moeten gaan en hoe de beslissingsbevoegdheid lig...