Raad stemt in met bouw Vomar

5 december 2017 om 00:00 Nieuws

HEEMSTEDE De gemeenteraad is donderdag 30 november akkoord gegaan met de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Centrum en Omgeving, waardoor de bouw van een nieuwe Vomar op het binnenterrein tussen de Eikenlaan en de Binnenweg mogelijk wordt. De ingenomen standpunten van de partijen (VVD, D66 en CDA vóór en PvdA, GroenLinks en HBB tegen) werden nogmaals bepleit, maar het leidde niet tot nieuwe inzichten. Met 12 tegen 9 stemmen werd groen licht gegeven voor de bouw van de Vomar. Eventuele rechtszaken van omwonenden zouden nog voor vertragingen of aanpassingen kunnen zorgen.

De door bijna 1300 personen ondertekende petitie tegen de Vomar op initiatief van Klaas Kreemer kwam frequent aan bod tijdens de vergadering. Buurtcomité Buurtgenot-en Binnenweg-Oost had pers en publiek uitgenodigd om voorafgaand aan de raadsvergadering aanwezig te zijn bij het overhandigen van deze petitie aan de burgemeester. Maar belangstellenden kwamen voor niets omdat de overhandiging van de petitie door Kreemer al een uur eerder in alle stilte had plaats gevonden. Burgemeester Heeremans verklaart desgevraagd voorafgaande aan de raadsvergadering, dat Kreemer had gekozen om de heisa bij de overhandiging te ontlopen. Kreemer geeft zelf een hele andere lezing. ,,Ik ben benaderd door de burgemeester en er werd op aangedrongen om de petitie eerder in ontvangst te nemen. Ik wist overigens niets van de persuitnodiging van het buurtcomité af, want het is ook geen gezamenlijke actie, hoewel ik weet dat het buurtcomité mijn initiatief toejuicht. Als ik had geweten dat zij pers en publiek hadden uitgenodigd, had ik niet ingegaan op het voorstel van de burgemeester".

Heerkens Thijssen (HBB) wil tijdens de vergadering van de burgemeester weten waarom de overhandiging van de petitie uit de openbaarheid is gehaald. Dan geeft Heeremans een andere verklaring. Een hele happening met veel publiek zou de vergadering vertragen en Kreemer zou telefonisch hebben aangegeven niet op die happening te zitten wachten. Maas (PvdA) brengt naar voren dat het verzoek uit de koker van VVD en D66 komt, de voorstanders van de Vomar. Dat wordt door partijen bevestigd met als reden dat met een grote opkomst voor de petitieoverhandiging de vergadering niet op tijd had kunnen beginnen. Als dan ook Stam (VVD) betwijfelt of alle anonieme petitieondertekenaars wel echte stemmers zijn en of het wel om Heemsteedse stemmers gaat en dat de initiatiefnemer ook op de kieslijst voor HBB staat, wordt de stemming er niet beter op. Volgens Heerkens Thijssen is er overigens nog geen sprake van een kieslijst.

Maas uit nog eens zijn ongenoegen over het met 'met publieksgeld' geplaatste coalitiestandpunt over de Vomar in de Heemsteder. Een katern dat daar niet voor bedoeld is en ook nooit eerder daarvoor is aangewend. Niets bijzonders, volgens de burgemeester om een collegestandpunt te publiceren. En dan worden al eerder ingenomen standpunten over de Vomar nog eens aangehaald. In de jarenlange discussie is D66 het meest weifelend geweest. Zij waren tegen de grote Vomar tenzij…… Volgens Klaasen van D66 zijn er zoveel knelpunten naar tevredenheid opgelost dat er geen bezwaren meer tegen de bouw bestaan. Jagtenberg (HBB) meent dat alleen van Hoorne (Vomar) is gediend bij de bouw. Maas(PvdA) meent dat de Vomarkwestie een wig heeft gedreven in lokale samenleving. De Zeeuw vraagt zich af of alle bouwtechnische- en andere aspecten van het project zo midden tussen bestaande bebouwing wel voldoende te overzien zijn. Hij doet een uiterste poging het tij te keren. Met een voorstel van orde probeert hij tevergeefs het besluit over de verkiezingen te tillen, zodat de kiezers zich kunnen uitspreken. De voor- en tegenstanders van de nieuwe Vomar zullen evengoed mogelijk bij de komende verkiezingen hun stem mede laten bepalen door de Vomarkwestie.

advertentie
advertentie